NRP: OMDAT HET NIEUWE VASTGOED ER AL STAAT

NRP is hét kennisnetwerk voor duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving, door middel van herontwikkeling en (gebieds)transformatie, renovatie en circulair bouwen. Het netwerk bestaat uit meer dan 120 partijen uit de volle breedte van de vastgoedsector die het belang en de potentie zien van bestaande gebouwen in maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de vraag naar ruimte en een circulaire economie. NRP faciliteert ontmoeting, kennisontwikkeling en –deling en inspiratie om samen nieuwe oplossingen te vinden voor deze opgaven.

Bezoek www.nrp.nl voor meer informatie over NRP en mogelijkheden om aan te sluiten als partner.