NRP

NRP is het kennisnetwerk voor duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door middel van (gebieds)transformatie en renovatie. Het netwerk bestaat uit meer dan 120 partijen uit de volle breedte van de vastgoedsector die het belang en de potentie zien van de bestaande gebouwde omgeving in maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de vraag naar ruimte en een circulaire economie. NRP faciliteert ontmoeting, evenals kennisontwikkeling en kennisdeling, en biedt inspiratie om samen nieuwe oplossingen te vinden voor deze opgaven.

Bezoek www.nrp.nl voor meer informatie over NRP en mogelijkheden om aan te sluiten als partner.

Bestuur
Bart Krol (voorzitter)
Roel van de Bilt (penningmeester), directeur Rabo REF
Birgitte de Maar (bestuurslid), lid raad van bestuur Rochdale
Ronald Dielwart (bestuurslid), lid raad van bestuur Dura Vermeer
Rosi de Kok (bestuurslid NRP FORUM), erfgoedadviseur The Missing Link
Wessel de Jonge (bestuurslid), directeur en hoogleraar Heritage & Design WDJArchitecten en TU Delft

Directeur
Anne Luijten

Uitvoering NRP Gulden Feniks
NRP