Prijsuitreiking NRP Gulden Feniks 2019 op 25 juni Op dinsdag 25 juni 2019, tijdens de Nationale Renovatie- en Transformatiedag, maakt...
. Nominaties NRP Gulden...

Voor de NRP Gulden Feniks 2019 zijn 79 projecten ingediend, die een grote diversiteit tonen van renovatie...

NRP Gulden Feniks 79 inzendingen voor de NRP...

Voor de vernieuwde NRP Gulden Feniks 2019 heeft de jury in de eerste ronde 79 projecten beoordeeld. Deze...

Musus Sacrum Arnhem, winnaar NRP GUlden Feniks 2018, categorie Renovatie Nog een week om een...

U heeft nog tot en met 1 maart de tijd om uw project in te zenden voor de NRP Gulden Feniks 2019. Voor deze...

Prijs, transformatie, herbestemmig, opdrachtgever Sluiting inzendtermijn voor...

Nog tot en met 1 maart kunnen projecten worden ingediend voor de NRP Gulden Feniks 2019.

 

NRP Gulden Feniks

Nationale prijs voor renovatie en transformatie
‘Vlam in mij, laai weer op’ is de openingszin van het gedicht Phoenix van dichter H. Marsman. Hij zinspeelt hier op het vermogen van de feniks om op wonderbaarlijke wijze uit de as van zijn eigen teloorgang te herrijzen. In zijn plaats verrijst een nieuwe jonge feniks, die daarbij hét symbool is van transformatie en vernieuwing van het oude.
De NRP Gulden Feniks verwijst naar deze mythe en is daarmee dé prijs voor de meest excellente voorbeelden van renovatie- en transformatieprojecten. De NRP Gulden Feniks brengt deze voorbeelden voor het voetlicht om interessante informatie zoals succesfactoren en leerpunten uit de verschillende projecten over te dragen. De prijs heeft dan ook als motto ‘een prijs om van te leren’.

Drie categorieën en een wildcard
De NRP Gulden Feniks wordt jaarlijks uitgereikt in drie categorieën en er is een wildcard. De drie categorieën betreffen drie schaalniveaus: S (small / gebouw), M (medium / complex van gebouwen) en L (large / gebiedstransformatie).
Een wildcard kan als extra prijs worden uitgereikt voor bijzondere projecten die met een relatief lage investering per m2 een grote impact hebben. Projecten in deze categorie lopen dwars door de categorieën S, M en L, en zij kunnen ook een tijdelijk karakter hebben.
De prijs bestaat uit een beeldje en een plaquette voor elk van de maximaal vier winnende projecten.

Renovatie, transformatie, gebiedstransformatie
Onder renovatie wordt voor deze prijs verstaan: panden die door herstel en/of gedeeltelijke vernieuwing een aantoonba­re, duurzame toekomstwaarde hebben gekregen met behoud van hun oorspronkelijke functie. Transformatie betreft panden die een geheel nieuwe toekomst heb­ben gekregen door een verandering van functie. Gebiedstransformatie wil zeggen: de herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied, dat een versterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen en waarbij de bestaande bebouwing een substantiële rol speelt.

Inzenden en voordragen
Iedereen die wil meedingen naar de prijs kan hiervoor een inzending doen. Ook is het mogelijk om een voordracht te doen voor projecten van derden; dan worden de betrokkenen bij de voorgedragen projecten uit om een inzending te doen. Projecten dienen (deels) te zijn opgeleverd tussen 1 januari en 31 december 2018.
De gang van zaken is beschreven in het Reglement NRP Gulden Feniks 2019. De beoordeling van de inzendingen is in handen van een breed samengestelde, deskundige vakjury.

WINNAARS 2018

de Kloostertuin Categorie: Gebiedstransformatie

Zicht vanaf de onderdoorgang woongebouw naar de Kloostertuin. Rechts de drukkerij.

Musis Sacrum Arnhem Categorie: Renovatie

aangepaste oude zaal

Blokhuispoort in Leeuwarden Categorie: Transformatie

Cellenblok H na de restauratie