Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Rembrandtparkgebouw

Transformatie
Nieuwe situatie

ProjectomschrijvingProjectomschrijving

Het Rembrandtparkgebouw, ontworpen door architect Piet Zanstra, is eind jaren zeventig ontwikkeld voor de AMRO Bank. Het complex bestaat uit drie elementen: een laagbouw van drie lagen met daarnaast een hoogbouw van 18 lagen die op een verhoogd parkeerdek liggen. In het oorspronkelijke ontwerp zijn de twee gebouwen met elkaar verbonden door middel van een entree paviljoen dat beide gebouwen ontsloot. Dit verbindende entree paviljoen is afgebroken. Van een gesloten bastion hebben beide gebouwen hebben een eigen entree aan de straat gekregen, waardoor het complex veel benaderbaarder is geworden.

De hotel in de hoogbouw telt 446 4-sterren kamers. De hotelschool die in de laagbouw is gerealiseerd heeft een zeer divers programma. Op de begane grond worden onderwijsruimtes gecombineerd met een La Place restaurant en een chique restaurant “la Debut” gericht op gasten van buiten. Op de eerste verdieping is een mediatheek ingericht. De eerstejaars studenten wonen – twee per kamer – in een internaat dat gehuisvest is op de eerste en tweede verdieping; hiervoor zijn 128 kamers ingericht. De school kent ook een klein hoteldeel, 20 kamers, waar gasten terecht kunnen.

Ondanks een ingrijpende verbouwing waarbij een aantal “onhebbelijkheden” van het complex (de spiegelende ramen, het introverte karakter) zijn aangepakt, heeft het Brutalistische gebouwen complex niets aan architectonische kracht ingeboet.Criteria

Duurzaamheid

Het gehele complex is voorzien van een nieuwe gebouwschil alsmede nieuwe installaties waarmee een enorme energetische verbetering is gerealiseerd. Ook in de exploitatie is veel aandacht voor duurzaamheid: het hotel heeft een Greenkey Goud certificering.

Sublimatie

Dergelijke brutalistische gebouwen worden door het publiek in het algemeen slecht op waarde geschat. Bij de transformatie is het gelukt een aantal minder succesvolle aspecten van het complex te laten verdwijnen: het gebrek aan interactie met het omliggende maaiveld en de spiegelende oranje beglazing. Tegelijkertijd is noch de helder architectonische opzet, noch de compromisloze gevelarchitectuur aangetast. Door de semi-publieke programmatische invulling enerzijds en de fysieke ingrepen zoals het nieuwe terrassen landschap, en de nieuwe plinten anderzijds is het complex veel benaderbaarder geworden. De hoop is dan ook dat de transformatie zal leiden tot herwaardering van de oorspronkelijke architectuur.

Economie

Door de transformatie is 38.000 m2 leegstaand vastgoed volledig verhuurd en in gebruik.

Innovatie

Voor zowel het hotel als het internaat zijn alle badkamers (in totaal bijna 600) geprefabriceerd en compleet afgewerkt geplaatst.

Maatschappelijke meerwaarde

De leefbaarheid van het gebied is door de transformatie sterk verbeterd. Zowel op de Jan Evertsenstraat als de Staalmeesterslaan leidde het gebrek aan sociale controle voorheen tot een onveilige situatie. Door de nieuwe programmatische invullingen zijn er dag en nacht bezoekers en bewoners aanwezig en is er permanent toezicht. Het project heeft een fijne woon- en leeromgeving voor studenten in het Rembrandtpark gecreëerd in een buurt die blij is met deze nieuwe bewoners. Het hotel zorgt niet alleen voor nieuwe bezoekers in de buurt, maar draagt bij aan de lokale werkgelegenheid. Ook participeert het hotel in de Ajax Campus, waarmee kwetsbare Amsterdamse jongeren aan het werk worden geholpen. Bar-restaurant Floor17 op de een na hoogste verdieping van de hoteltoren functioneert inmiddels als buurtvoorziening.