Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Aalmarkt

Gebiedstransformatie
Nieuwe situatie

Projectomschrijving

In de historische binnenstad van Leiden is samen met MRP Development en gemeente Leiden  een grote herbestemming gerealiseerd. In het Aalmarktgebied is op de plek van de oude Van Nelle fabriek een nieuwe winkelstraat gecreëerd. Deze nieuwe straat “Catharinasteeg” vormt samen met de nieuwe Catharinabrug een verbinding tussen de Breestraat en de Haarlemmerstraat. Hiermee is een logische winkelroute gemaakt. Het project bestaat uit 6 rijksmonumenten en 8 gemeentelijk monumenten die samen versmelten met de nieuwbouw aan de Catharinasteeg. Het monumentale karakter is zoveel als mogelijk behouden gebleven door o.a. het hergebruik van de oude materialen en restaureren van de bestaande panden. De moderne winkels zijn gekoppeld met de historische panden zodat je beide werelden ervaart tijdens het winkelen. Boven de winkels is voor de levendigheid en sociale veiligheid 21 woningen gerealiseerd. De woningen zijn divers in omvang (van 24 tot 84 m²), uitzicht en sfeer en worden ontsloten aan de Aalmarkt, Mandemakersteeg en Catharinasteeg. Het winkeloppervlak bedraagt ca. 5.700 m² en bestaat uit 10 retail- en horecaunits. In de nieuwe binnentuin “het Catharinahof” is ruimte voor cultuur en horeca met terrassen.

Doelstelling

In 2009 besloot de gemeenteraad van Leiden tot een ingrijpende transformatie van het winkelhart. Het was het begin van een proces waarin stap voor stap de vraag naar een grootschalig winkelcentrum in overeenstemming moest worden gebracht met de fijnmazigheid van het historisch stedelijk weefsel van Leiden.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Primair stelde het project een tweeledige uitdaging. Een: er moest een nieuwe route worden gerealiseerd dwars door de bestaande historische stedelijke structuur, een route die logisch moest aansluiten op de bestaande winkelroutes; twee: er moesten grootschalige winkels worden gebouwd naast – of zelfs met inbegrip van – historische panden met een kleine korrelgrootte, waarvan het merendeel als rijksmonument, gemeentelijk monument of beeldbepalend pand was aangemerkt; een ingreep dus, waarbij erfgoedwaarden gerespecteerd dienden te worden.

Resultaten tot nu toe

Project is helemaal opgeleverd in 2017. Het gehele project is verkocht aan internationale belegger, UBS Asset Management. Alle winkelunits, horeca en woningen zijn verhuurd en het project is buitengewoon ontvangen, zowel binnen als buiten Leiden.