Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Kanaalweg 3a

Transformatie
Nieuwe situatie

Projectomschrijving

Rijksmonument Kanaalweg 3a (voorheen 2b) is in 1903 gebouwd als laboratorium van de afdeling Physica en Elektrotechniek. Na een uitgebreide restauratie functioneert het gebouw nu als kantoor voor studentenhuisvester DUWO. In het gebouw zijn twee collegezalen, waarvan één in oude luister is hersteld en één is herbestemd als ruimte voor vergaderingen, tentoonstellingen en recepties. Daarnaast biedt het gebouw huisvesting aan internationale studenten. Voor de restauratie van het interieur is zorgvuldig gekeken naar wat oorspronkelijk en wat later toegevoegd is. Toevoegingen zoals verlaagde plafonds, vloerafwerkingen en tussenwandjes zijn verwijderd. Originele plafonds, terrazzo vloeren en glas-in-lood zijn weer zichtbaar. Op verschillende plekken in het gebouw zijn daarnaast doorbraken en scheidingen gemaakt, afgewerkt met stalen kozijnen. Aan het exterieur is zeer terughoudend ingegrepen om een maximale aansluiting met de historische stedelijke omgeving te behouden. Een latere, voornamelijk niet monumentale, uitbreiding aan de zuidkant is verwijderd; de ‘wond’ van deze ingreep is bekleed met cortenstaal. Aan de westgevel zijn drie bestaande ramen verlengd tot de vloer om de publieksingang van DUWO te creëren. Het binnenklimaat is verbeterd door alle binnenramen van de gevelkozijnen te vervangen door geïsoleerde beglazing. Daarnaast is er gekozen voor het zogenaamde BaOpt systeem: door de lichte overdruk zijn voorzetramen voor de glas-in-loodramen overbodig.

Doelstelling

De aanpak van de herontwikkeling van Kanaalweg 3a was gericht op maximaal behoud van het exterieur en op doelgerichte strategische aanpassingen in het interieur. Bouwfysische kwaliteiten van het oude gebouw zijn aangevuld met technische oplossingen uit de 21e eeuw.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Opdrachtgever DUWO heeft 50% van het gerestaureerde en verbouwde gebouw Kanaalweg 2b zelf in gebruik genomen voor een functiemix van kantoor en woonwinkel/balie. De overige 50% is herontwikkeld tot studentenwoningen. De bestaande, rijk gedecoreerde, villawoning die onderdeel is van het complex is tevens herbestemd als kantoorruimte. De programmatische verdeling volgt de logica van het gebouw en de locatie. De woningen zijn aan de vleugel met uitzicht op het Schiekanaal gerealiseerd. De kantoren bevinden zich aan de achterzijde, aan een nieuw plein dat verschillende gebouwen verbindt.

Resultaten tot nu toe

De herontwikkeling van Kanaalweg 3 (voorheen 2a) vormt samen met de naastgelegen nieuwbouw van een International Student House (ISH) het sluitstuk van de herontwikkeling van het totale TU-Noordgebied in Delft. Een gedeeld plein verbindt beide panden tot een levendige campus voor internationale studenten en promovendi. De woningen voor PhD-ers zijn inmiddels allemaal bewoond. En de in oude glorie herstelde collegezaal wordt zelfs weer gebruikt voor het oorspronkelijke doel: er wordt college in gegeven. De TU en de Erasmus Universiteit huren de zaal voor een gezamenlijk studieprogramma. De studenten zelf zijn enthousiast.

Functies vóór de ingreep
voormalige TU-faculteit Physica en Electrotechniek

Functies na de ingreep
kantoor- en woonfunctie