Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Kloostercomplex Eikenburg

Transformatie
Kloostercomplex Eikenburg na de transformatie

Projectomschrijving

In 2012 komen de Broeders van Liefde en Sint Trudo tot een erfpachtovereenkomst, waarbij de Eindhovense corporatie voor 50 jaar het vruchtgebruik krijgt over Eikenburg. Dit luidt het begin in van een nieuwe toekomst voor het landgoed van de van oorsprong Belgische congregatie, waar door de tijd heen steeds meer gebouwen leeg zijn komen te staan en het beheer de broeders steeds zwaarder valt. Hier, in deze parkachtige omgeving aan de rand van Eindhoven, heeft Sint Trudo een gebiedsontwikkeling voor ogen die door de toevoeging van een substantieel aantal woningen een krachtige boost krijgt. In een hecht bouwteam transformeert Sint Trudo het oude hoofdgebouw, verrezen tussen 1894 en 1925, tot een modern woongebouw met 70 sociale huurwoningen. Het Rijksmonument blijft waar mogelijk intact. Buitenzijde, gangen, trappenhuizen en talloze fraaie details blijven behouden, terwijl binnen verschillende woningtypes worden gerealiseerd. De voormalige schoolvleugel in het gebouw blijft binnen en buiten geheel ongewijzigd. De typische structuur van lange gangen en lokalen wordt gehandhaafd en de loze zolderruimte wordt in gebruik genomen. Het oude Pensionaat – het oudste deel dat zich in slechte staat bevindt – en Juvenaat aan de achterzijde worden drastischer aangepakt. Alleen de gevel blijft staan; aan de binnenkant wordt alles weggehaald en opnieuw opgebouwd. Er wordt een extra bouwlaag gecreëerd en de structuur van de schoolvleugel wordt hier doorgetrokken. Een geslaagde transformatie, die zelfs de handen van de kritische Van Abbestichting, erfgoed-waakhond in het Eindhovense, op elkaar krijgt. Goed voor een nominatie voor de Eindhovense architectuurprijs: de Dirk Roosenburgprijs.

Doelstelling

Eikenburg was een landgoed met een mix van wonen, zorg en onderwijs. De functie wonen nam door de jaren heen af en beheer van het landgoed werd steeds moeilijker. Met de toevoeging van 70 wooneenheden voor betrokken bewoners wordt een impuls gegeven aan een woongemeenschap met oude en nieuwe gebruikers.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Uitgangspunt in het PvE was dat de transformatie van het oude kloostergebouw met maximaal respect voor de monumentale waarde moest plaatsvinden. Centraal stond het woningtype ‘kloosterloft’; een compacte woning die door zijn hoogte van 4.35 meter in hoge mate vrij indeelbaar is. Met dit woningtype richt de corporatie zich op een wat jongere doelgroep, met name eenpersoonshuishoudens.

Door te kiezen voor relatief kleine woningen, konden betrekkelijk veel wooneenheden worden gerealiseerd. Daarmee werd exploitatie binnen de sociale huur haalbaar. Aan kwaliteit mochten echter geen compromissen worden gedaan. Evenmin aan duurzaamheid; noch wat betreft energievoorziening, noch wat betreft onderhoud en exploitatie.

Resultaten tot nu toe

De uitvoerende werkzaamheden startten na de zomer van 2016. Een jaar later vond de oplevering plaats. Het nieuwe Eikenburg is met bewondering onthaald en (her)ontdekt door de stad. De corporatie voegde een uniek woningtype aan haar portefeuille toe. Wandelaars en fietsers kregen er een heerlijk recreatiegebied bij. Vrijwilligers leveren hier een betekenisvolle bijdrage aan de gemeenschap. En de bewoners? “Ik wilde graag in de natuur én in de stad wonen. En ik ben iemand die altijd klaar staat voor anderen. Hier kwamen al mijn woonwensen bij elkaar.” Dit is wonen in Eikenburg. Op Grond van Liefde.

Functies vóór de ingreep
school/religie (klooster)

Functies na de ingreep
wonen (woningen)