Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Revitalisering TU-Noord, Delft

L (gebiedstransformatie)

Projectomschrijving

De rond 1900 groots en formeel opgezette universiteitscampus met statige gebouwen verloor in de tweede helft van de 20e eeuw haar functie. Het verviel tot een verrommeld en onaantrekkelijk restgebied in de stad zonder duidelijke structuur, gebruiks- en verblijfskwaliteit. In 2003 initieerden de TU Delft, studentenhuisvester DUWO en de gemeente de herontwikkeling. Realisatie daarvan was niet mogelijk zonder expliciet de samenwerking te zoeken met belanghebbenden en omwonenden.
TU Noord was een gesloten enclave die zich van de stad afkeerde. Nieuwe bebouwing aan de rand maakt weer verbinding. In het hart geeft de zorgvuldig gepositioneerde nieuwbouw van het International Student House het gebied een logische structuur met een heldere sequentie van ruimtes: een stedelijk plein aan de westzijde (Prof Schermerhornstraat), een binnenhof tussen haar bouwblokken en een waterrijk park grenzend aan de Botanische Tuin. Het gebied is transparant en doorwaadbaar geworden.

De verschillende sferen vinden elkaar in eenheid in bestrating, groen en straatmeubilair, waarbij de verharding geleidelijk vergroend. Groen dat -met waterdoorlatende parkeervakken, vogel, bij- en vlindervriendelijke beplanting en een park dat dankzij hoogteverschillen als waterbuffer fungeert zonder haar recreatieve functie te verliezen- een rol speelt in klimaatadaptatie en de ecologische hoofdstructuur.

Veel gebouwen zijn tijdens het proces tot Rijksmonument verheven en in hun oude luister hersteld. Ze herbergen een mix van studentenwoningen, werk- en ontmoetingsruimten voor de creatieve sector of student gerelateerde activiteiten. In het gebied wordt duurzame energie opgewekt. Monumenten duurzaam verwarmd met het innovatieve BaOpt-systeem. Voor de warmtebron is voorgesorteerd op een duurzaam warmtenet op geo-thermie.

TU Noord is getransformeerd naar een levendige campus die juist van binnenuit beleefd wordt in deelgebieden met een duidelijke signatuur. Er is nu ruimte voor natuur, wonen er bijna 800 –internationale- studenten, en is 10.000 m2 aan bedrijfsruimte geschapen. Er wordt zelfs weer les gegeven in DUWO’s eigen monumentale collegezaal.