Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

De Leister Igge, Opeinde

S (gebouw)

Projectomschrijving

Door anders te financieren en goed samen te werken kunnen oude scholen succesvol worden gerenoveerd. Dat heeft IKC De Leister Igge in Opeinde bewezen. In een traditionele setting zou er alleen budget zijn geweest voor achterstallig onderhoud. Nu staat er een compleet gerenoveerde Nul-op-de-Meter-school, die klaar is voor de toekomst.
IKC De Leister Igge in Opeinde (gemeente Smallingerland) is de eerste nul-op-de-meter renovatie gerealiseerd. De verbouwing vond in zes weken tijd plaats, met als resultaat de realisatie van een frisse én energieneutrale, aardgasvrije en Nul-op-de-Meter kindcentrum. Consortium Grenovation, bestaande uit Meerbouw Rotterdam, LIAG en DAIV Groep, tekende voor het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud voor de komende 20 jaar.
De gemeente en het schoolbestuur PCBO Smallingerland werkten met Platform 31 samen in het tweejarig innovatieprogramma School vol Energie, van de ministeries OCW en BZK. In het kader van dit programma, bedoeld om slimme oplossingen voor schoolrenovaties te onderzoeken en aan te jagen, selecteerde Platform 31 vijf pilotprojecten. De Leister Igge in Opeinde is de eerste pilot. Daarnaast ondersteunt het programma schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen.
Zo heeft de Leister Igge gebruik kunnen maken van gezonde uitgangspunten zoals een goed binnenmilieu, volledige ontzorging op beheer en onderhoud, een dekkende exploitatie en een flexibel karakter. De Leister Igge wekt nu op jaarbasis net zoveel energie op als dat het gebruikt. Een systeem met zonnepanelen, lokale luchtbehandelings-units per ruimte (voor verwarmen en koelen), verbeterde isolatie, nieuwe kozijnen voorzien van HR+++ glas en LED-verlichting dragen hieraan bij.