Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Pakhuis Baauw, Vlaardingen

S (gebouw)

Projectomschrijving

De mooiste details zijn de details die vroeger voor het gebruik nodig waren, geen schmuck wel noodzaak. Kijk naar de sleuven bij de hijsdeuren, de kieren tussen de vlieringvloer, het is allemaal bewaard gebleven. Een dankbaar uitgangspunt natuurlijk want veel andere details heeft een pakhuis doorgaans niet. Bij alle ingrepen is getracht deze karakteristieken te behouden, omdat dit juist zo mooi aangeeft wat de bestemming van het pand was.
Het pakhuis verkeerde in erbarmelijke staat. In aanvang is, wat betreft de bouwkundige staat, de focus gericht geweest op het conserveren en herstellen van deze problematische situatie. Alle schade is hersteld en met precisie zijn de te restaureren elementen stuk voor stuk aangepakt.
Om de gietijzeren ramen volledig tot hun recht te laten komen zijn deze allemaal gerestaureerd, beweegbaar gemaakt, er zijn er een aantal vervangen en hebben we met een slimme oplossing in de geïsoleerde  voorzetwanden te openen ramen gemaakt. Deze bevatten hr++ glas en de openingen zijn voorzien van natuurlijke ventilatie openingen. Er is met het oog op overstappen naar full- electric na de levensduur van het gasgestookte gebruikstoestel overal een laagtemperatuur systeem aangelegd. De woning beschikt over een groot buffervat en 3 grote zonnecollectoren. Het dak wordt nog aangevuld met PV-cellen.
In de kern van de woning is een licht trappenhuis gemaakt met glas en een ranke stalen trap die naar de zolder leidt. Dakramen daar geven strooiend licht naar beneden. De hijsdeuren hebben hardglazen doorvalbeveiliging en geven zo een mooi licht en open beeld naar buiten.