Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Vernieuwbouw Slotermeerschool Amsterdam

S (gebouw)

Projectomschrijving

De Slotermeerschool is een basisschool voor 18 groepen en één van de best bewaarde H-scholen die in de jaren 50 in de Westelijke Tuinsteden zijn gebouwd. Het gebouw is een gemeentelijk monument dat in 2012 was uitge-breid met een vleugel met 8 groepsruimtes die d.m.v. een glazen tussenruimte los gehouden is van het oorspron-kelijke gebouw.

De vernieuwbouw betrof daarom met name het oorspronkelijke gebouw en was nodig om de school ruimtelijk en technisch weer toekomstbestendig, duurzaam en passend te maken voor de onderwijsvisie van de school. Daarbij is gestreefd naar handhaving van de oorspronkelijke kwaliteiten van de school en het bijzondere type van de H-school waarbij de ruime, lichte en open opzet van de school is gekoesterd en is versterkt.

Belangrijk uitgangspunt van het plan was het veranderen van de klassieke leeromgeving met klaslokalen naar een meer gedifferentieerde leeromgeving met naast de groepsruimtes ook leerplekken voor kleinere groepen leerlingen en individuele begeleiding dicht bij de groepsruimtes. Overbodige en onnodig grote verkeersruimtes en bergingen zijn veranderd in leerplekken door het hele gebouw waardoor de school één continue leeromgeving is geworden. Deze ‘chirurgische’ aanpak leverde extra ruimte op in de lesvleugel zonder het gebouw hiervoor daadwerkelijk te vergroten.

De prachtige hoge en ruime klaslokalen, met licht van twee kanten, zijn gehandhaafd en onderling verbonden om groepsdoorbroken en gezamenlijk onderwijs mogelijk te maken.
Verder zijn op verschillende plekken ruimtes geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik: de aula is ook het speellokaal, de centrale hal is ook een ontmoetingsplek met studieplekken en de aula kan worden verbonden met de naastgelegen ouderruimte.
Een belangrijk onderdeel van de plannen was de vergroting van de gymzaal. Hiervoor is één van de vleugels van het gebouw op een onzichtbare en restauratieve wijze verlengd waardoor de kenmerkende typologie van de
H-school met de halfomsloten grote buitenruimtes niet is aangetast.