Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

De Nieuwe Stad, Amersfoort

Gebiedstransformatie

Projectomschrijving

In 2013 kocht het familiebedrijf Schipper Bosch de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort en
behoedde daarmee deze bijzondere plek voor verval. In tegenstelling tot klassieke gebiedsontwikkeling, is de fabriek niet als afzonderlijk gebouw bekeken, maar is het gebied – het Oliemolenkwartier – als geheel benaderd. Met de Prodentfabriek als uitgangspunt en katalysator zijn we dit gebied gaan herontwikkelen.

Het tot De Nieuwe Stad omgedoopte gebied is een stad in een stad, waar de gebruikers, functies en gebouwen elkaar versterken. Waar mensen werken, recreëren en leren en in de nabije toekomst wonen. Door eerst de historische fabrieksgebouwen nieuw leven in te blazen, en daarbij voort te bouwen op de bestaande kwaliteiten, is uiteindelijk het volledige gebied naar een hoger niveau getild.

Er is gekozen voor een mix van functies, met diverse plekken voor horeca en ontmoeting, volop
ruimte voor onderwijs, evenementen en recreatie. Het is een duurzame stad met een biowarmte-installatie, zonnepanelen en een derde leven voor De Paviljoens. De Nieuwe Stad huisvest inmiddels ruim 80 kleine en grote bedrijven.

Bij elke stap in de gebiedstransformatie stond vast dat we de historische waarde zouden behouden: we hebben de ontwikkeling en industrie die hier plaatsvond zichtbaar gehouden of gemaakt. Daarbij zijn we het gebied telkens als geheel blijven zien en hebben we gezocht naar duurzame interventies. Zo wordt er een stad gebouwd die alles in zich heeft, en die zich blijft aanpassen aan de steeds veranderende wereld. Met De Nieuwe Stad laat Schipper Bosch zien dat voortbouwen op het verleden loont, niet in de laatste plaats om authenticiteit te behouden. En dat respectvol omgaan met verleden kan samengaan met ambitie en vernieuwingsdrift. Nu, anno 2020, is de herontwikkeling voltooid. Er gaat nog genoeg gebeuren in De Nieuwe Stad, maar op dit moment zeggen we vol overtuiging: kom langs!