Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Renovatie Fons Vitae, Amsterdam

Renovatie

Projectomschrijving

Revitalisatie en herindeling van het uit 1924 stammende pand van Fons Vitae aan de Reijnier Vinkeleskade in Amsterdam, stond al wat langer op de agenda van de school. De brand op 21 juli 2017 heeft dat alles in stroomversnelling gebracht. Ofschoon er veel met de brand jammerlijk verloren is gegaan, bood het ook een kans om het gebouw aan te passen aan de wensen van het onderwijs van de toekomende tijd.

Een grote wens van het Fons Vitae was meer en grotere instructieruimten en ruimten voor zelfwerkzaamheid. Daarnaast meer licht en doorzicht en een gezond binnenklimaat. Doordat het gebouw na de sanering van de gevolgen van de brand tot casco status was teruggebracht, waren er mooie kansen om deze wensen te vervullen.

Kleine lokalen werden samengevoegd met een leerplein ertussen (van 3 naar 2). In de bestaande gangwanden werden openingen gezaagd die met volglas panelen werden gevuld. De bogen in de gangen werden geopend en van glas voorzien. Op een aantal plaatsen werden er bogen bijgemaakt om de doorkijkbaarheid in verschillende richtingen te vergroten. Deze set van ingrepen hebben van de school een sprankelend geheel gemaakt met aangename doorzichten die de communicatie en de gemeenschapszin in het gebouw bevorderden. Het “speelse” licht is tot in de uithoeken van het gebouw te ervaren.

De grootste aanpassing van Fons Vitae betreft de kapverdiepingen. Wat ervan over was na de brand is, letterlijk, kaal geschraapt en opnieuw opgebouwd en versterkt. Wat voorgoed in de as was gelegd, is vervangen door een moderne staalconstructie. In de kap zijn veertien hybride  lesruimten bijgebouwd met verschillende mate van openheid en afmetingen. De kap in het hoofdgebouw heeft zelfs twee bouwlagen. Twee van de dakschilden aan weerszijden van het trappenhuis zijn van een volledig glazen dak voorzien die voor overvloedig licht zorgt.