Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Kraanbolwerk Zwolle

Gebiedstransformatie

Projectomschrijving

Al 30 jaar bestond in Zwolle de grote wens van de drie gezamenlijke overheden (gemeente, provincie en rijk) om het industriegebied in het centrum van Zwolle te herontwikkelen naar een woonplek. De oude verffabriek Schaepman op deze locatie vormde namelijk een belemmering voor de diverse nabijgelegen ontwikkelingen in de binnenstad. Er speelde ook een complexe problematiek die met het industriële verleden (vervuiling grond en grondwater) en met de ligging van de locatie aan het water (mogelijke extremere stijging waterspiegel als gevolg van de klimaatverandering) te maken had.
In 2010 werden de eerste stappen gezet om het voormalige industriegebied aan te pakken. Na diverse haalbaarheidstoetsen en mogelijke financiële bijdrage van de drie overheden, is begonnen met de sloop van de Schaepman Verffabriek en andere fabrieksgebouwen. Het verleden was de inspiratiebron voor de daaropvolgende volledig nieuwe bebouwing. Ook in architectuur en materiaalgebruik is inspiratie gehaald uit het industriële verleden van pakhuizen, industriële gebouwen en grachtenpanden.
In de aanloop naar en gedurende de gebiedsontwikkeling stonden bij de marktpartijen en overheden het gezamenlijke doel voorop: een kwalitatief hoogwaardige aanvulling op de binnenstad. De duurzame, fysieke omgeving van deze unieke plek binnen de grachten van de historische Zwolse stadskern bood ruimte en sfeer voor een sterk sociaal samenleven tussen alle bewoners en bezoekers. Hiertoe is door alle partijen, markt en overheid, de bereidheid geweest om zich te verdiepen in het DNA van de locatie en dat van de toekomstige gebruikers. Er is een proces ontwikkeld waarin met volle energie werd ingezet op participatie van én samenwerking met veel diverse stakeholders (o.a. toekomstige bewoners, omwonenden, vereniging vrienden van de Stadskern en historische verenigingen verenigd in Klankbordgroep Kraanbolwerk).
Door het bieden van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving is een sterke ‘sense of community’ tussen bewoners en betrokkenen ontstaan. Daarnaast herstelt de gebiedsontwikkeling belangrijke ‘missing links’ in de stedenbouwkundige structuur van Zwolle. Kraanbolwerk fungeert als aanjager voor verdere ontwikkelingen in zijn directe omgeving en zet de noordwestkant van Zwolle op de kaart. Eind 2020 is het resultaat van deze omvangrijke gebiedsontwikkeling afgerond. Met 127 woningen en appartementen gelegen op een ondergrondse stallingsgarage van 182 parkeerplaatsen is Zwolle een bijzondere plek rijker.