Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

The British School of Amsterdam

Transformatie

Projectomschrijving

Voor The British School of Amsterdam (BSA) transformeerde atelier PRO, in samenwerking met Van Hoogevest Architecten, een voormalige gevangenis tot basis- en middelbare school.

De BSA was tot 2021 gehuisvest op drie verschillende plekken, maar wilde graag beschikken over één gebouw waarin hun drie verschillende scholen en leeftijdscategorieën samenkwamen, bij voorkeur in een pand met karakter. Deze wens werd verwezenlijkt met de aankoop van de negentiende-eeuwse strafgevangenis aan de Havenstraat. De BSA verwoorde onze opgave beknopt als volgt: "De functie van hét gebouw waar iedereen uit wil om te draaien naar een school waar iedereen wil blijven.”

In onze visie wilden we het gebouw laten ontwaken als stadsblok. Waar ooit de oude gevangenismuur stond, is nu een boomrijk schoolplein gecreëerd, een karaktervolle ruimte voor lommerrijk verblijf, sport en spel. Daarbij is het gebouw vrijgemaakt van latere aanbouwen, en als monoliet hersteld. Het gehele ensemble is herkenbaar en iconisch, en verbetert de leefbaarheid op zowel straat- als wijkniveau .

De gesloten gevangenis is omgevormd tot een expressieve kinderwereld, waarin alle drie de scholen een herkenbare plek hebben. De identiteit van het gebouw ontstaat zowel vanuit het schoolkarakter als geheel als uit de eigenheid van de verschillende scholen. Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen plek die qua maat en sfeer de sociale structuren ondersteunt.

Het programma paste niet volledig in het bestaande gebouw, waardoor nieuwbouw noodzakelijk was. De gevangenis is opgezet met vier vleugels: drie vleugels met cellenblokken en een vierde, kortere vleugel. Dit maakte het logisch om iedere school één vleugel te geven, bestaand uit oudbouw aangevuld met nieuwbouw. Om het bestaande gebouw geschikt te maken voor onderwijs zijn verschillende ingrepen gedaan, terwijl in de nieuwbouw is gezocht naar een vormgeving die aansluit op de historische architectuur; zo ontstaat een prikkelende wisselwerking tussen oud en nieuw.