Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Transformatie voormalige Borgmanschool, Groningen

Transformatie

Projectomschrijving

In het kader van de manifestatie ‘Wonen in Stadshart’ vroeg de gemeente Groningen DAAD te onderzoeken welke de mogelijkheden voor hergebruik van de voormalige Borgmanschool aan de Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 33 zijn.

In het bijzonder werd gevraagd opties te verkennen ten behoeve van enkele groepen stadsbewoners die op dit moment blijkbaar moeilijk een woning vinden: ‘Empty Nesters’ en ‘Stadse Gezinnen’. ‘verbindende ZZP-ers’ en ‘Snelle Starters’. Groepen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan levendige buurten en om die reden alleen al gewenste stadsbewoners zijn. Waar vrijkomende panden of locaties doorgaans vlot door winstmaximalisatie gedreven vastgoedontwikkelaars worden ingevuld met studentenwoningen – die brengen per m2 nu eenmaal het meest op – hebben bovengenoemde doelgroepen stadsbewoners vaak het nakijken.

Naast een ontwerpopgave voor de locatie hebben wij de vraag dan ook vooral opgevat als een onderzoeksvraag waarvan de uitkomsten moeten bijdragen aan het beter op elkaar laten aansluiten van de wensen van genoemde doelgroepen en die van de gemeente om een levendig stadshart te behouden met ruimte voor veel soorten bewoners.

In het vervolgproces na ‘Wonen in Stadshart’ doorliepen we in samenwerking met KUUB een traject waarbij we aanvankelijk met een groot aantal geïnteresseerde groepen bewoners hun woonwensen en mogelijkheden onderzochten. De CPO-groep LAIV bleek het best in het gebouw en binnen de financiële kaders te passen. Met deze groep van negen enthousiaste opdrachtgevers zijn, na een intensief ontwerp-, calculatie- en bouwtraject uiteindelijk vijf wooneenheden in het gebouw gerealiseerd. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes om gezamenlijk te koken en te eten, logeerverblijven en een sauna. De collectieve tuin fungeert als ontsluiting en centrale ontmoetingsruime in het pand en zal met regelmaat ook dienstdoen als ontmoetingsplek voor de buurt. Daarmee is het LAIV-project een voorbeeld geworden voor de meerwaarde die CPO ook in het Stadshart kan bieden.