NIEUWS

< Terug naar NIEUWS winnaars-nrp-gulden-feniks-2014

De winnaars van NRP Gulden Feniks 2014 zijn bekend!

De prijzen voor NRP Gulden Feniks 2014 zijn op woensdag 4 juni op de PROVADA uitgereikt aan vier winnaars: Central District (Gebiedstransformatie), Cultuurcentrum Energiehuis (Transformatie), het Cygnus Gymnasium (Renovatie) en Fenixloods II (Low budget, high impact).

Na een kort interview door presentator Tarik Yousif met NRP-voorzitter Frank Bijdendijk trapte NRP Gulden Feniks juryvoorzitter Karin Laglas de prijsuitreiking af met een sterke, inhoudelijke toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen die de jury dit jaar signaleerde. Hierin onderstreepte zij onder andere het belang van goed en doortastend opdrachtgeverschap.

De prijzen werden uitgereikt door vijf van de NRP Gulden Feniks juryleden. Peter Kuenzli lichtte de categorie Gebiedstransformatie - zijn expertise - toe, gevolgd door Jean Baptiste Benraad (maatschappelijk opdrachtgeverschap) voor Transformatie en Pi de Bruijn (ontwerp) die de categorie Renovatie voor zijn rekening nam. Scheidend jurylid Herman van den Berg (real estate management) wist het samen met eerstejaars jurylid Esther Agricola ((cultuur-)historie) alsnog spannend te maken voor de enige genomineerde in de nieuwe prijscategorie Low budget, high impact.

karin-laglas

GEBIEDSTRANSFORMATIE

Uit het juryrapport:
“Wat in vergelijking met de inzendingen van voorgaande jaren bij het beoordelen van de in totaal tien inzendingen in deze categorie snel duidelijk werd, was dat in een aantal gevallen wat te vroeg werd ingezonden om tot een goed oordeel over de effecten van de gebiedstransformatie te kunnen komen. Niettemin besloot de jury na pittig overleg met overtuiging twee genomineerden in deze categorie aan te wijzen: Industriepark Kleefse Waard (Arnhem) en Central District (Rotterdam)."

En de winnaar is... Rotterdam Central District!

“Voor de jury staat niet ter discussie dat Rotterdam een van de mooiste stations van Europa binnen haar stadsgrenzen haalde. (…) Een fenomenale prestatie vindt de jury de manier waarop de dagelijkse verkeerschaos die jarenlang kenmerkend was voor het gebied tussen station en stad is opgelost.” Kritische kanttekeningen heeft de jury ook: “Tot nu toe is een klein deel van alle beschikbare plintruimte gevuld. De jury vraagt zich af welke ondernemers hun plannen en dromen in de Rotterdamse plinten nog gaan waarmaken. (…) Central District leunt in dit stadium nog teveel op station en plein. Onduidelijk is hoeveel potentie de plannen richting stad hebben. Willen ze tot wasdom komen, dan is een langdurige focus nodig op de kwaliteit, variëteit en ontwikkelingskansen in dit gebied.”

rotterdam-central-district-winnaar-2014

TRANSFORMATIE

In de categorie Transformatie kwamen dit jaar de meeste inzendingen binnen: 30 in totaal. Winnaar Cultuurcentrum Energiehuis (Dordrecht) liet mede-genomineerden De Studio (eerste fase herontwikkeling GAK-gebouw, Amsterdam) en Nedinsco (Venlo) achter zich. Uit het juryrapport: “De jury vindt het prijzenswaardig dat er steeds weer vindingrijke architecten en creatieve plannenmakers zijn die het voor elkaar krijgen bouwvallen een nieuwe, glorievolle toekomst te geven. Aan ideeën geen gebrek in deze categorie. (…) Alle ingrepen werden gedaan met respect voor de historie van het gebied en het karakter van het oorspronkelijke gebouw. (…) Een lichte teleurstelling vond de jury het geringe aantal inzendingen van kantoorpanden dat transformeerde naar woonfunctie. Dit jaar ging het om slechts vier van de dertig inzendingen en dat is gezien de enorme leegstand niet echt veel.”

En de winnaar is... Cultuurcentrum Energiehuis!

“De jury vindt het Energiehuis een perfecte symbiose tussen opdrachtgever, theatermanager en architect. In veel opzichten – procesmatig en wat samenwerking betreft – is deze transformatie in de ogen van de jury een voorbeeld voor de rest van Nederland. In dit proces heeft de opdrachtgever het verschil gemaakt en ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van de culturele programmering, de slimme opzet van de exploitatie en beheersorganisatie in het hele proces evenveel aandacht kregen als de transformatie van het gebouw. (…) Het is knap dat bezoekers steeds vaker zeggen dat ze naar het Energiehuis gaan en bijvoorbeeld niet naar Bibelot. Dat dit gelukt is, toont aan met hoeveel lef het project is opgepikt en dat dergelijke initiatieven maatschappelijk heel belangrijk kunnen zijn.”

cultuurcentrum-energiehuis

RENOVATIE

In de categorie Renovatie ontving NRP Gulden Feniks dit jaar 26 inzendingen. “Wat opviel was een aantal woningbouwprojecten waarbij de deelnemende partijen veel werk maakten om een toekomstgerichte oplossing te realiseren voor het gigantische energetische vraagstuk dat er ligt. Dit kan de jury waarderen. (…) Wat verder opviel in deze categorie was een aantal projecten waarbij de reconstructie van het gevel- en straatbeeld van destijds centraal stond.”  

Uit een gevarieerd aanbod, nomineerde de jury het Gemeentehuis Brummen en Museum De Fundatie (Zwolle), maar het Cygnus Gymnasium (Amsterdam) ging er met de winst vandoor.

En de winnaar is... Cygnus Gymnasium!

“De jury vindt de renovatie zeer respectvol gedaan. Het zeer grondige kleurenonderzoek en het vervolgens waar mogelijk herstellen van de oorspronkelijke kleurstelling voegt veel waarde en karakter toe aan deze renovatie. Het gebouw is duurzaam gered en de renovatie heeft een voorbeeldfunctie: hoe je door goed opdrachtgeverschap van een verkommerd gebouw weer een school maakt die gekend en gewaardeerd wordt.”

cygnus-gymnasium

LOW BUDGET, HIGH IMPACT

Dit jaar werd voor het eerst Low Budget, High Impact uitgereikt. Dit is een nieuwe NRP Gulden Feniks extra prijscategorie met een bijzonder karakter. Hij wordt door de jury toegewezen aan een opvallend geslaagd project met een relatief lage investering per vierkante meter. Deze categorie kent geen nominaties en het is niet mogelijk speciaal hiervoor een project in te zenden. De jury kiest uit alle inzendingen in de categorieën Gebiedstransformatie, Transformatie en Renovatie een project dat opvalt door het bereikte effect.
 

En de winnaar is… Fenixloods II!

Fenixloods II werd door de jury unaniem verkozen tot enige nominatie en eerste winnaar van deze bijzondere prijs: “Het is gelukt om met eenvoudige (bouwkundige) ingrepen en beperkte financiële middelen de Fenixloodsen te transformeren tot tijdelijke huisvesting. Een knappe prestatie. (…) Bovendien geeft het nieuwe leven dat de loodsen werd ingeblazen een extra impuls aan verdere ontwikkeling van het Deliplein en omgeving. Dit Rotterdamse initiatief verdient in de ogen van de jury dan ook brede navolging. (…) De match tussen casco en kunstonderwijsprogramma is op Katendrecht duurzaam uitgevallen en de transformatie is volgens de jury hét bewijs dat tijdelijke bestemming van gebouwen nu en in de toekomst kansen biedt.

fenixloods

Wilt u alle inzendingen, een uitgebreide toelichting op de genomineerden, winnaars en de keuzes van de jury nog eens op uw gemak doorbladeren? U kunt tegen verzendkosten het NRP Gulden Feniks 2014 magazine HIER BESTELLEN

U kunt ook los het juryrapport hier downloaden als pdf:

JURYRAPPORT NRP GULDEN FENIKS 2014