CRITERIA

De criteria voor de inzending van een project voor NRP Gulden Feniks gelden voor alle categorieën. U kunt een project inzenden in de volgende categorieën:

GEBIEDSTRANSFORMATIE
TRANSFORMATIE
RENOVATIE

De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria: 

1. Duurzaamheid
Het project levert een aanmerkelijke bijdrage aan de verduurzaming en het bevorderen van het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving. Het gaat om technische maatregelen op het gebied van materialen, water en energie.

2. Sublimatie
Door behoud en/of herstel en door waardevolle toevoegingen worden de reeds aanwezige en mogelijk verborgen kwaliteiten in het project versterkt: de intrinsieke kwaliteit en schoonheid komen tot bloei.

3. Economische waardecreatie
Er is sprake van aantoonbare verbetering van de economische structuur en de waardeontwikkeling van onroerend goed. Daarnaast wordt de business case van het project zelf duidelijk gemaakt door inzicht te geven in investeringen en bouwkosten.

4. Maatschappelijke waardecreatie
De leefbaarheid van het gebied is door de (gebieds)transformatie of renovatie sterk verbeterd. Indien van toepassing is het vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en voorzieningen aantrekkelijker geworden. Omschreven wordt wat de waardering is van bewoners, gebruikers en/of omwonenden (het publiek) en of er sprake is van een verbindende werking voor de gemeenschap.

5. Innovatie
Het project kent innovatieve en vindingrijke oplossingen met voorbeeldwaarde op gebieden als organisatie, proces, communicatie en techniek.

Download deze criteria in pdf:

CRITERIA NRP GULDEN FENIKS (pdf)